Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina binnen het domein van MannenBrein.nl waarop deze disclaimer wordt getoond en waarvan de intentie is dat deze disclaimer daarop van toepassing is;
 • de uitgever: MannenBrein, de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het publiceren en onderhouden van de inhoud op MannenBrein.nl;
 • gebruik(en): inclusief, maar niet beperkt tot het laden, inloggen, raadplegen, lezen, bekijken, luisteren, bewerken, invullen van formulieren, versturen, opslaan, ontvangen, verspreiden van informatie, het aangaan van overeenkomsten of het verrichten van transacties;
 • u: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de webpagina bezoekt of gebruikt;
 • de inhoud: onder meer maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluidsfragmenten, videofragmenten en/of andere objecten op de webpagina;
 • schade: elke vorm van schade, direct of indirect, zoals verlies van data, omzet, winst of enige andere vorm van economisch nadeel.

 

Door het gebruik van de webpagina van MannenBrein.nl stemt u in met deze disclaimer. Het volgende is van toepassing:

 • MannenBrein.nl streeft ernaar de inhoud van de website regelmatig bij te werken en/of aan te vullen. Ondanks deze inspanning kan de inhoud incompleet of incorrect zijn.
 • MannenBrein.nl verschaft de inhoud zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud wordt aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis, zonder garanties voor specifieke doeleinden of anderszins.
 • MannenBrein.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de website, het onvermogen om de website te gebruiken of als gevolg van toegang tot de inhoud van de website.
 • MannenBrein.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te wijzigen of de toegang daartoe op elk moment te beĆ«indigen, met of zonder kennisgeving, en zal niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen of beĆ«indiging.
 • Links naar externe bestanden of websites die niet door MannenBrein.nl worden beheerd, zijn buiten de verantwoordelijkheid van MannenBrein.nl en impliceren geen goedkeuring van die sites of inhoud.
 • Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud ervan kan inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, privacyregelgeving, publicatie en communicatieregels.
 • U bent verantwoordelijk voor alles wat u vanaf de webpagina verzendt of communiceert.
 • MannenBrein.nl behoudt zich het recht voor om u toegang tot de website of bepaalde diensten op de website te ontzeggen en kan het gebruik van de website monitoren.
 • U stemt ermee in MannenBrein.nl, zijn medewerkers, vertegenwoordigers, licentiegevers en handelspartners te vrijwaren van alle juridische en buitenrechtelijke maatregelen, inclusief kosten voor juridische bijstand, die voortkomen uit uw gebruik van de website, uw schending van enige wet of de rechten van derden.

 

Door gebruik te maken van MannenBrein.nl, erkent u en stemt u in met deze disclaimer. Alle rechten die niet expliciet zijn verleend, zijn voorbehouden.

 

 

Laatste wijziging: 27/3/24

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Daarnaast gebruiken we andere cookies voor promotie en het testen van nieuwe functionaliteiten. Hieronder kan je aangeven of je dat goed vindt (meer info: Privacy Policy)